Rajz | Drowing


•  Illusztráció - digitális technika  |  Illustration - digital technic


•  Vázlatrajz - grafit  |  Sketch - graphite•  Plakát: Silver Hawks Motoros klub - szén  |  Poster: Silver Hawks Motorcyclist Club - charcoal

•  Tárgyrajzok: natúra és rendering - grafit  |  Matter studies: naturalistic and rendering - graphite


•  Tanulmány rajzok - grafit, szén, vegyes technika  |  Studies - graphite, charcoal and mixed technic
•  Vázlatrajzok - grafit, szén, pasztel  |  Sketches - graphite, charcoal, pastel